Stowarzyszenie Chorych na Schizofrenię Ich Rodzin i Przyjaciół

Udzielamy wszechstronnego wsparcia osobom z zaburzeniami psychotycznymi i ich bliskim

Czołem! Dzięki, że wpadasz na naszego bloga. Śmiało włącz się do
dyskusji i zasubskrybuj kanał RSS aby być na bieżąco. Na razie!

O nas

Stowarzyszenie pomaga osobom chorym psychicznie i ich rodzinom. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz osób chorych na schizofrenię oraz inne choroby psychiczne. Swoją opieką obejmuje osoby chore oraz ich rodziny i przyjaciół.
Jego celem jest także popularyzacja w społeczeństwie wiedzy o schizofrenii i innych chorobach psychicznych, kształtowanie właściwych relacji w stosunkach między chorymi psychicznie, ich rodzinami a społeczeństwem, organizacja spotkań opiekunów osób chorych na schizofrenię i inne choroby psychiczne w celu wymiany doświadczeń w walce z chorobą, psychoterapia chorych i ich rodzin, spotkania towarzyskie, rekreacyjne, ćwiczenia, seminaria, treningi umiejętności społecznych, wspólne wycieczki. Organizacja jest w fazie rozwojowej, rozszerzającej swoje wielokierunkowe projekty, pozostaje też w kontakcie z innymi organizacjami działającymi na naszym terenie o zbliżonym profilu działalności, w tym z lokalnymi samorządami i placówkami służby zdrowia, co ułatwia osiąganie zamierzonych celów i realizację wyznaczonych zadań. Na zebraniach członków przekazujemy najważniejsze informacje na temat organizowanych szkoleń, turnusów rehabilitacyjnych i istniejących możliwości  poszerzania wiedzy i kwalifikacji zawodowych u chorych psychicznie a także możliwości podejmowania przez nich zatrudnienia.


Wszystkich, którym bliskie są te kierunki działania zapraszamy do uczestniczenia w naszej działalności w charakterze członków lub sympatyków, nawet jeśli ktoś nie ma w rodzinie osób chorujących na schizofrenię. Ta grupa chorych wraz z ich rodzinami potrzebuje szerokiego wsparcia ze strony różnych organizacji i osób, które jest w dalszym ciągu niedostateczne. Próbujemy na miarę własnych możliwości częściowo wypełnić to zadanie.

Uprzejmie informujemy, że spotkania nasze mają charakter otwarty i mogą brać w nich udział nie tylko członkowie”Stowarzyszenia”, lecz każdy, kto jest zainteresowany problematyką zdrowia psychicznego i skutecznym pomaganiem osobom, które mają problemy psychiczne i z tego powodu nie potrafią efektywnie rozwiązywać swoich problemów w istotnych aspektach ich sytuacji życiowej. Pamiętamy też o pensjonariuszach Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim i zapraszamy ich do udziału we wszystkich formach naszej działalności bez względu na to czy są formalnie naszymi członkami. Zawsze mogą brać darmowy udział w uroczystościach świątecznych, organizowanych wycieczkach, spotkaniach towarzyskich, rekreacyjnych i mogą liczyć na naszą pomoc i wsparcie.

Jesteśmy organizacją o wieloletnim doświadczeniu skupiającą w naszych szeregach osoby kwalifikowane w prowadzeniu różnych form terapii osób chorych na schizofrenię mogącą w razie potrzeby korzystać z zaplecza  personalno-organizacyjnego Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim, gdzie zatrudnieni są pracownicy byłego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Znamy stosowne  naukowe metody udzielania pomocy i wiemy, jak je zastosować w indywidualnych przypadkach. Staramy się z każdym naszym członkiem mieć indywidualny kontakt i poznać jego szczególne potrzeby i oczekiwania.

Wszystkich zainteresowanych szczegółami naszej działalności zapraszamy do nawiązania z nami kontaktu w odpowiadającej im formie. Dane kontaktowe są zamieszczone na stronie głównej.

Komentowanie wyłączone.