Stowarzyszenie Chorych na Schizofrenię Ich Rodzin i Przyjaciół

Udzielamy wszechstronnego wsparcia osobom z zaburzeniami psychotycznymi i ich bliskim

Czołem! Dzięki, że wpadasz na naszego bloga. Śmiało włącz się do
dyskusji i zasubskrybuj kanał RSS aby być na bieżąco. Na razie!

Archiwum

Niniejsze archiwum obejmuje tylko niektóre aspekty z naszej   działalności, które uważamy za warte ponownego przeanalizowania i przemyślenia.

W dniu 27.10.2015  pojechaliśmy na V Wrocławskie Forum  Psychiatrii Środowiskowej w grupie 25 osób.

W programie było między innymi:

1. Między doświadczeniem a chorobą – wyzwania i powinności – prof. Jacek Wciórka

2. Czy choroba psychiczna, schizofrenia, może być ceną, jaką płacimy za rozwój mózgu? – dr n. med. Aleksander Besztej

3.Doświadczenia dziennego ośrodka dla osób wykluczonych – dr Tytus Gałka

4. Dialogiczny powrót do życia w społeczności – dr Daniel Fischer

5. Szpital naszych marzeń – mgr Paweł Kostrzewa

6. Koncert zespołu ” Art” ” Ku dobremu”

To tylko przykładowe punkty tego bogatego i inspirującego programu, który z pewnością będzie nam przydatny w naszej dalszej pracy. Mieliśmy też okazję spotkać się z przedstawicielami Stowarzyszenia ” Otwarty Krąg” z Wrocławia.

Oto najważniejsze tezy, które, naszym zdaniem, zostały wygłoszone  podczas tego forum, które odbyło się w renomowanej uczelni, jaką jest niewątpliwie Uniwersytet  SWPS.

1. Podejście kreatywne, robienie czegoś dla innych, podjęcie pracy czy innych form aktywności, uświadomienie sobie odpowiedzialności za swój los i proces zdrowienia, zdyscyplinowanie, podtrzymywanie kontaktów, szybkie reagowanie na objawy choroby w celu niedopuszczenia do ich rozwoju to podstawowe czynniki ułatwiające proces zdrowienia ( Liliana Borycka ).

2. Zmiany nieadekwatnych postaw i wartości, przyjęcie satysfakcjonującego sposobu życia, wybór nowych, realistycznych celów życiowych, w których choroba nie stanowi głównego ogniwa, wokół którego toczy się życie, przebudowa wewnętrzna, wzrastanie i rozwój w różnych dziedzinach, kształtowanie nadziei na poprawę zdrowia psychicznego, to niezbędne elementy wartościowego programu terapeutycznego. Nie należy zrywać kontaktów, tracić nadziei,  zamykać się w sobie,  tracić zaufania do ludzi, nie prowadzić walk  bezsensownych ” z wiatrakami”, nie rezygnować z procesu kształcenia i pomocnej wiedzy, zabiegać o kogoś lub o coś, szukać sensu życia w oparciu o sprawdzone wzorce, szukać w sobie zasobów ( prof. dr Jacek Wciórka ).

3. Rozpoznano na podstawie badań kilkudziesięciu tysięcy chorych na schizofrenię  128 genów związanych ze schizofrenią. Schizofrenia ma związek z odpornością psychiczną, zwłaszcza z odpornością na stres. Jest związana z tymi obszarami mózgu, które odpowiadają za kreatywność, wyższe procesy poznawcze, funkcje językowe w korze  przedczołowej. Terapia powinna wspierać rozwijanie komunikacji, więzi, kontaktów społecznych ( dr Jan Aleksander Beszłej ).

4. Jakość związków międzyludzkich jest istotnym czynnikiem wchodzenia  w psychozę schizofreniczną i wyzdrowienia z tej psychozy. Szczególnie ważne jest wyjście z pozycji monologu, w którym myśli powodują życie we własnym świecie i rozpoczęcie prawdziwego dialogu na płaszczyźnie nie tylko werbalnej, lecz także emocjonalnej. Należy słuchać sercem drugiego człowieka, dzielić się własnymi emocjami, kształtować zdolność do miłości w stosunkach z innymi. Użyj swoich oczów, uszów i serca, by poczuć obecność innych osób w sobie, dziel się z innymi swoją emocjonalną odpowiedzią, nie neguj i nie osądzaj innych ludzi, próbuj razem z innymi odkrywać własną siłę, kreuj życie razem w każdym dostępnym momencie, bądź z tą osobą, nie rozpoczynaj kontaktu od korygowania innych, przyznaj, że czegoś nie wiesz i poproś o pomoc i współpracę, próbuj tworzyć nowe związki przez dialog emocjonalny ( dr Daniel Fisher ).

5. W Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego należy dokonać zmian systemowych. W tym celu należy stworzyć około 380 centrów zdrowia psychicznego, z których każde obsługiwałoby około 100.000 osób, które proponowałyby kompleksowe usługi ( oddział dzienny, oddział szpitalny, psychiatria środowiskowa, działania w zakresie wsparcia społecznego i stymulacji uczestniczenia w życiu społecznym, ośrodki wyspecjalizowane dostosowane do specyficznych potrzeb i zaburzeń ) –  dr Tomasz Gondek.

W październiku 2018 roku odbyły się warsztaty artystyczne  dla naszych członków prowadzone przez pana Krzysztofa z Kamiennej koło Bystrzycy Kłodzkiej na których uczył nas podstawowych metod i technik tworzenia przedmiotów mających walory zarówno artystyczne jak i użytkowe. Zajęcia te spotkały się z bardzo pozytywną oceną i zaangażowaniem naszych członków i będą one nadal kontynuowane, gdyż wspólna praca artystyczna jest nie tylko integracyjna, lecz wyzwala kreatywność, innowacyjność, kooperatywność a także umacnia wiarę w nasze zdolności i umiejętności radzenia sobie z różnymi zadaniami.

Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia uczestniczyli  w dniu  13 października 2016 r. w VI Forum Psychiatrii Środowiskowej we Wrocławiu  Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 30 b.
Oto niektóre z zaprezentowanych pozycji programowych:
„Czy może coś pozytywnego wyniknąć z choroby psychicznej?”- Aleksandra Kożuszek,
przedstawiciel EX-IN, Fundacja Otwarty Dialog
“Piramida potrzeb pacjenta – możliwości realizacji” – dr n. med. J. A. Beszłej, Katedra Psychiatrii
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
“Na drodze do ochrony zdrowia psychicznego-kompleksowo, profesjonalnie , ze zrozumieniem -
otwarte drzwi dla osób doświadczających choroby psychicznej”.Fundacja Opieka i Troska
Projekcja filmu Hearing Voices.
“Psychiatria środowiskowa we Włoszech: wczoraj i dziś”– prof. Mario di Fiorino.
Tłumaczenie: L. Stewart
“Kultura winy i kultura wstydu a zdrowie psychiczne” – dr Tomasz M. Gondek, Przewodniczący
Sekcji Kształcenia Specjalizacyjnego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
“Psychodrama w psychoterapii osób z zaburzeniami psychicznymi” – mgr Anna Bielańska, Kraków
“Wykorzystanie maski w terapii pacjenta z przewlekłymi halucynacjami słuchowymi” – dr Łukasz
Cichocki, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dla województwa małopolskiego, Kraków.
Dyskusja plenarna oraz podsumowanie VI Forum Psychiatrii Środowiskowej.
Warsztat dla specjalistów: ” Psychodrama – metoda terapii, która działa”- mgr A.Bielańska.

Zostaw odpowiedź