Stowarzyszenie Chorych na Schizofrenię Ich Rodzin i Przyjaciół

Udzielamy wszechstronnego wsparcia osobom z zaburzeniami psychotycznymi i ich bliskim

Czołem! Dzięki, że wpadasz na naszego bloga. Śmiało włącz się do
dyskusji i zasubskrybuj kanał RSS aby być na bieżąco. Na razie!

Aktualności

Witamy serdecznie wszystkich zainteresowanych naszą działalnością. Bądźcie z nami w kontakcie w sposób dla Was najbardziej dogodny. Będziemy informować czytelników, nad czym aktualnie koncentrujemy naszą działalność i jakie mamy plany i zamierzenia na przyszłość.
Pozdrawiamy wszystkich, którzy okazują nam życzliwość, zainteresowanie i konstruktywną krytykę.


W pełni przyjmujemy za zgodne z naszym przekonaniem wyznaczającym kierunki naszego działania ” Dziesięć tez o schizofrenii” sformułowanych przez Ogólnopolską Grupę Koordynatorów Programu ” Schizofrenia – otwórzcie drzwi”. Opowiadamy się za kompleksowym leczeniem tej choroby z uwzględnieniem pomocy zarówno osobie chorującej jak i całej rodzinie. Jednym z najważniejszych czynników korzystnie wpływających na przebieg schizofrenii jest, naszym zdaniem, nastawienie chorych, ich rodzin i terapeutów na współodpowiedzialność za leczenie, wzmacnianie wiedzy i kompetencji społecznych, utrzymanie w chorobie zdrowych mechanizmów oraz posiadanych zdolności i umiejętności. Chorzy wymagają szacunku, zrozumienia, pomocy a także zapobiegania ich wyłączenia i marginalizacji w życiu społecznym, kulturowym, towarzyskim i rodzinnym.
Każde nasze spotkanie służy realizacji tych właśnie zadań.

Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi organizacjami o podobnym profilu działalności, zwłaszcza działającymi na Dolnym Śląsku. Chcielibyśmy odbywać okresowo wspólne spotkania integracyjne, programowe, wymieniać na nich doświadczenia wynikające z dotychczasowych form działania, zacieśniać więzi między członkami tych organizacji.


Aktualnie przygotowywane projekty:

1. Wycieczki integracyjne

2. Plany zajęć warsztatowych i treningów interpersonalnych

3. Spotkania z organizacjami o podobnym profilu działalności

4. Uroczystości świąteczne 2018

5. Włączanie do działalności Stowarzyszenia większej liczby pensjonariuszy ZOL – u w Stroniu Śląskim

6.Zacieśnienie współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Stroniu Śląskim

7. Psychoedukacja środowiskowa na temat zdrowia psychicznego i zasad higieny psychicznej oraz sposobów integracji chorych psychicznie z ich środowiskiem

8. Indywidualne programy rehabilitacyjne  dla chorych na schizofrenię

9. Remont i wyposażenie pomieszczenia biurowego

10. Zakup przedmiotów i urządzeń do treningów umiejętności społecznych

11. Spotkania Zarządu z Kapelanem ” Stowarzyszenia”

12. Zainteresowanie władz powiatu kłodzkiego działalnością ” Stowarzyszenia”.

13. Przygotowywanie programów artystycznych i sztuk teatralnych

14. Zajęcia o charakterze rozrywkowym

15. Projekty integracyjne

16. Projekty szkoleniowe dla członków Stowarzyszenia

Prosimy o ewentualne propozycje dotyczące naszej działalności a także uwagi i sugestie, które mogłyby nam udoskonalić jej metody i formy.

Komentowanie wyłączone.